Právnická fakulta

Ročník:

1. - 2. - 3. - 4. - 5.
Výběrové předměty

1.ročník

Základy sociologie a psychologie pro právníky

 • ZIP (130 kB) - Výpisky z knihy: Mucha, I. - Texty ze sociologie. Praha 2001 (ZIP/DOC - 130 kB).
  Náhled na obsah.

Dějiny práva a státu evropských zemí a USA

Římské právo

 • ZIP (330 kB) - Výpisky z knihy: J.Kincl, V.Urfus, M.Skřejpek - Římské právo. C.H.Beck, Praha 1995 (ZIP/DOC - 330 kB).

Teorie práva

 • DOC (680 kB) - Otázky k 1.státní zkoušce - z knihy: J.Boguszak, J.Čapek, A.Gerloch - Teorie práva. Eurolex Bohemia, Praha 2001 (DOC - 680 kB).

České a československé právní dějiny

 • DOC (1300 kB) - Otázky k 1.státní zkoušce - z knihy: Karel Malý a kol. - Dějiny českého a českolovenského práva do roku 1945. Linde, Praha 2003 (DOC - 1300 kB).

2.ročník

Teorie národního hospodářství

 • ZIP (480 kB) - Výpisky z knihy: Jan Urban - Základy teorie národního hospodářství. ASPI, Praha 2003 (ZIP/DOC - 480 kB)
  Náhled na obsah.

Politologie

 • ZIP (100 kB) - Pár výpisků z knih (ZIP/DOC - 100 kB).

Mezinárodní právo veřejné

 • ODT (290 kB) - Otázky ke zkoušce(ODT - 290 kB).

3.ročník

Angličtina

 • ZIP (230 kB) - Výpisky z knihy New Introduction to Legal English 1 & 2 - k semestrálním testům (ZIP/ODT - 230 kB).

4.ročník

5.ročník

Výběrové předměty

Vybrané kapitoly z amerických právních dějin

Pro 1.semestr - Doc. JUDr. Radim Seltenreich.

 • ZIP (200 kB) - Výpisky z knihy: American Legal History. (ZIP/DOC - 200 kB)
  Náhled na obsah.

Latina pro právníky I.

Pro 1.semestr - PhDr. Zuzana Vaněčková.

 • DOC (630 kB) - Přehled (základ) latinské gramatiky (DOC - 630 kB)

Vybrané kapitoly z dějin ekonomického myšlení

Pro 3.semestr - Doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.

Logika pro právníky

Pro 4.semestr - Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

 • DOC (250 kB) - Zápisky z přednášek - letní semestr 2004/2005. (DOC - 250 kB)

Ekonomika a řízení firmy

Pro 4.semestr - Ing. Jan Pokorný.

 • DOC (210 kB) - Zápisky z přednášek - letní semestr 2004/2005. (DOC 210 kB)