Právnická fakulta

Zpět na: Právnická fakulta

Download: ZIP (480 kB)

Základy teorie národního hospodářství

náhled na obsah

Pozn.: Toto je jen přehled toho, co můžete očekávat po rozbalení zazipovaného souboru (tj.jestli se vám to vůbec vyplatí stahovat:). Zazipovaný soubor viz. Download.

složka TNH:

Jsou to výpisky z Urbanovy knihy - podle jednotlivých kapitol.

 • 00 - Read Me.txt - moje poznámka k výpiskům (např. odkud jsem čerpala)
 • 01 - Základní ekonomické pojmy a principy, modely tnh.doc
 • 02 - Tržní ekonomický systém, úloha státu v ekonomice.doc
 • 03 - Poptávka, nabídka, tržní rovnováha.doc
 • 04 - Chování a ekonomika firem.doc
 • 05 - Struktura trhu, typy konkurence a protimonopolní politika.doc
 • 06 - Kapitál, kapitálové trhy a investice.doc
 • 07 - Trh práce.doc
 • 08 - Peněžní systém a peněžní politika.doc
 • 09 - Hospodářský růst a produktivita.doc
 • 10 - Ekonomický cyklus a stabilizační politika.doc
 • 11 - Veřejné finance a daňová politika.doc
 • 12 - Mezinárodní ekonomické vztahy.doc
 • 13 - Ekonomie veřejného sektoru.doc
 • 14 - Ostatní.doc - něco z toho, co není v učebnici (Mezinárodní ekonomická integrace, Evropská unie, Mezinárodní ekonomické instituce)
 • Otázky ke zkoušce (losování).doc - seznam otázek ke zkoušce (2004/2005)
 • Stručný vývoj ekonomie.doc - velmi stručný přehled dějin ekonomických teorií
 • Tabulky a grafy.xls - zdroje k některým použitým grafům

podsložka MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE:

Některé konkrétní údaje.

 • ČR - Hlavní makroekonomické ukazatele (1993-2003).xls
 • Státní dluh - struktura a vývoj (1993-2003).xls