Právnická fakulta

Zpět na: Právnická fakulta

Download: ZIP (190 kB)

Vybrané kapitoly z dějin ekonomického myšlení

náhled na obsah

Pozn.: Toto je jen přehled toho, co můžete očekávat po rozbalení zazipovaného souboru (tj.jestli se vám to vůbec vyplatí stahovat:). Zazipovaný soubor viz. Download.

složka VYBRANÉ KAPITOLY Z DEJIN EKONOMICKEHO MYSLENI:

 • Otázky ke zkoušce - seznam otázek ke zkoušce (2005/2006)
 • Starověcí filozofové a ekonomie, patristika, scholastikové a odraz kanonického práva v ekonomickém myšlení a počátky renesančního myšlení - Xenofon, Platón, Aristoteles, Cicero, sv.Augustin, Tomáš Akvinský, Nicolaus Oresmius, Mikuláš Koperník, Jean Bodin, Thomas Gresham
 • Merkantilismus v Anglii a Francii - Thomas Mun, Josiah Child, Dudley North, James Steuart, Maxmilien Sully, Jean-Baptiste Colbert, A. Montchrétien de Watteville
 • Merkantilismus ve střední Evropě a kamerální vědy v rakouském soustátí konce 18. a 1.pol. 19. st. - počátky národní hospodářství jako součást výuky práv na UK - Johann J.Becher, Phillip Willhelm von Hörnigk, Josef Ignác Butschek, Václav Gustav Kopetz, Eberhard Jonák
 • Fyziokraté, Fr.Quesnay a ekonomická tabulka a další teorie ekonomického koloběhu - François Quesnay, Marquis de Mirabeau, Pierre Samuel Dupont de Nemours, Mercier de la Riviere , Anne Robert Jacques Turgot
 • Klasická politická ekonomie, David Ricardo, Adam Smith a Jean B.Say - John Locke, William Petty, Richard Cantillion, David Hume, John Law, Pierre de Boisguilbert, Adam Smith, David Ricardo, Thomas R.Malthus, Jean Baptiste Say, John Stuart Mill, Nassau William Senior
 • Karel Marx a jeho ekonomické dílo a ekonomické názory socialistů do konce 1.sv.války - Karel Marx, Platon, Thomas More, Thomaso Campanella, Jean Jacques Rousseau, J.P.Brissot de Warville, Morelly, Gabriel Bonnot de Mably, Louis Blanc, Robert Owen, Charles Fourier, Claude-Henri de Saint-Simon, John Francis Bray, Thomas Hodgkins, Johann Karl Rodbertus, Ferdinand Lassale, Michail Ivanovič Tugan-Baranovský, Rudolf Hilferding, Rosa Luxemburgová
 • Německá (ekonomická) historická škola (předchůdci, starší, mladší a nejmladší škola) - Friedrich List, Wilhelm Georg Roscher, Bruno Hildebrand, Karl Knies, Gustav von Schmoller, Adolf Wagner, G.F.Knapp, Ludwig Brentano, Werner Sombart, Max Weber
 • Počátky marginální analýzy, školy vycházející z teorie subjektivní hodnoty a užitku (rakouská škola, laussanská, anglosaská-cambrigedská) - Daniel Bernoulli, Ětienne Bonnot de Condillac, Ferdinando Galiani, Jules Dupuit, Hermann Heinrich Gossen, Johann Heinrich von Thünen, Antoine Augustin Cournot, William Stanley Jevons, Carl Menger, Eugen von Böhm-Bawerk, Friedrich von Wieser, Joseph Schumpeter, Ludwig von Mises, Friedrich August von Hayek, León Walras, Vilfredo Pareto
 • Neoklasická ekonomie, její vývoj do poloviny 30. let 20. století, přínosy - Gustav Cassel, Adolf Weber, Alfred Marshall, Arthur Cecil Pigou, John Bates Clark, Irving Fisher, Joan Robinsonová, Edward H.Chamberlin
 • Ekonomický systém J.M.Keynese a odraz v hospodářské politice, neokeynesovská a postkeynesovská ekonomie
 • Německý ordoliberalismus - Walter Eucken, Wilhelm Röpke, Ludwig Erhard
 • České ekonomické osobnosti - A. Rašín
 • Teorie her - (nezkouší se), John von Neumman, Oskar Morgenstern, John Nash, Reinhard Selten, John Harsanyi