Právnická fakulta

Zpět na: Právnická fakulta

Download: ZIP (200 kB)

American Legal History

náhled na obsah

Pozn.: Toto je jen přehled toho, co můžete očekávat po rozbalení zazipovaného souboru (tj.jestli se vám to vůbec vyplatí stahovat:). Zazipovaný soubor viz. Download.

složka AMERICANLEGALHISTORY:

  • ReadMe.txt - moje poznámka k výpiskům (např. odkud jsem čerpala)
  • Obsah.doc - seznam všech "případů", takový přehledný přehled :)
  • American Legal History.doc - samotné výpisky

podsložka PŘEKLAD:

Obsahuje český překlad některých dokumentů. (Obvykle jen ten výňatek, který je v knize American Legal History - resp.v nakopírovaných papírech). Jmenovitě:

  • John Locke - Of Civil Government.doc
  • The Declaration of Independence.doc
  • The Articles of Confederation.doc
  • Federalista č.10.doc
  • Federalista č.78.doc
  • Thomas Jefferson - First Inaugural Adress.doc
  • Ústava Spojených států.doc