Čtenářský deník

Zpět na: Čtenářský deník

Vladislav Vančura

Markéta Lazarová

Nakladatelství:?

Hlavní postavy:

 • Kozlík - loupežnický náčelník sídlící na hradě Roháček
 • Lazar - poněkud zbabělá hlava rodu Lazarů, sídlí na Obořišti
 • Markéta Lazarová - sedmnáctiletá Lazarova dcera
 • Mikoláš - nejdivočejší z Kozlíkových synů
 • Alexandra - Kozlíkova dcera
 • Kristián - syn německého říšského hraběte
 • Pivo - královský hejtman

Obsah:

V mladoboleslavských a turnovských lesích spolu žily dvě loupežnické rodiny - Kozlíkova a Lazarova. Moc si spolu nerozuměly, přesto ale Kozlík vyslal k Lazarovi svého syna Mikoláše požádat o pomoc proti královskému vojsku v čele s hejtmanem Pivem. Lazar však odmítá (doufá v královo odpuštění) a strhne se menší bitka. Mikoláš se tedy vrací s odmítnutím a Kozlík jede vypálit - nyní již opuštěné - Obořiště. Po cestě zajme německého pána Kristiána, jež se zamiluje do jeho divoké dcery Alexandry, přestože se spolu nemohou domluvit.

Kozlík byl zuřivý hrdopýšek, jeho synové se mu podobali, avšak jak mluví vypravování o jeho dcerách?
O nic lépe! Žel, proslýchá se, že měly povahu lític, že byly hrubé a že jejich spanilost nic nebránila politováníhodným zálibám. Místo dívek je u ohně, avšak tyto divošky měly na mysli spíše kolbiště než pokorné práce v kuchyně.

Když se Lazar vrátí na vypálené Obořiště, Mikoláš se jede pomstít a unese Lazarovu dceru Markétu, do které se zamiluje. Markéta je ale zaslíbena Bohu a cítí se zneuctěna, pošpiněna, ale zároveň trpí svou láskou k Mikolášovi.

Jak často bychom chtěli vysloviti nevyslovitelné, jak toužíme vtěsnati v jedinou chvíli to, co nemá času!

Kozlík se schovává před hejtmanovým vojskem v lesích. Kristiánův otec se vydává hledat svého syna - při střetu s Kozlíkem je ale zajat. Setkává se sice se svým synem, ale za nepříhodných okolností. A navíc je rozzuřený když vidí lásku Alexandry a Kristiána. V nadchazející bitvě je Kozlíkovo vojsko rozprášeno, Kozlík zajat a Kristián, jež dá na domluvy svého otce, zradí svou milenku Alexandru. Když si uvědomí svou chybu, vydává se jí hledat do lesů avšak zešílí. Alexandra ho v jeho šílenství najde a v afektu zabije. Markéta a Alexandra pak putují k Obořišti. Cestou je dohoní starý hrabě Kristián a zajme Alexandru. Markéta putuje dál k Obořišti, ale je vyhnána a tak se obrací ke klášteru. Při útoku na Kozlíkovo vězení jsou všichni zbývající loupežníci pobiti nebo zajati. Je vynesen královský rozsudek a Mikoláš a Kozlík jsou popraveni. Alexandře a Markétě (obě jsou těhotné) je odpuštěno a oni mohou porodit své děti. Alexandra se ale po porodu zabije.

Vladislav Vančura (1891 - 1942)

 • povoláním lékař; scénarista, režisér; boj proti nacismu, popraven v Praze
 • romány: Pole orná a válečná, Rozmarné léto, Poslední soud, Konec starých časů, Tři řeky
 • hry: Učitel a žák, Nemocná dívka
 • pohádka Kubula a Kuba Kubikula
 • Obrazy z dějin národu českého