Čtenářský deník

Zpět na: Čtenářský deník

Tom Tykwer

Lola běží o život

Originální název:?
Překlad:?
Nakladatelství:?

Hlavní postavy:

  • Lola
  • Manni - Lolin přítel

Obsah:

Míč je kulatý.
Hra trvá 90 minut.
Tolik je dáno.
Všechno ostatní je teorie.

Film Toma Tykwera na sedmdesáti stránkách doplněný rozhovorem s režisérem a rozborem postav.

Kdesi v Berlíně právě zvedá rudovlasá Lola telefon. Na druhém konci drátu je její přítel Manni, který se octl ve velkym maléru. Shodou okolností přišel o igelitku se sto tisíci markami, které měl do dvanácti doručit svému gangsterskému chlebodárci. A Lola vyráži do ulic sehnat sto tisíc - má na to dvacet minut… a tři pokusy.

Třikrát se odehraje Lolin zoufalý dvacetiminutový hon za záchranu jejího přítele. Pokaždé se setkává se stejnými postavami a situacemi, ale pokaždé je řeší s malými obměnami, takže každý pokus končí jinak. První i druhý nepříliš uspokojivě a třetí tak, jak by to Lola ani Manni nečekali.

Manni kráčí k Lole. Jde uvolněně, zubí se. Lola stojí a čeká, je duchem mimo. Konečně k ní Manni dojde a políbí ji. "Tak co. Jak to vypadáš?"
Odhrne jí slepené vlasy z obličeje. Lola se dívá skrz něj.
"Tys běžela…? Žádný strachy, všechno je v pořádku."
Manni vezme Lolu za ruku a pomalu vyjdou.
Manni si všimne tašky v Lolině ruce. "Co tam máš?"

Tom Tykwer (1965)

  • jeden z nejvýznamnějších režisérů současného německého filmu
  • filmy: Smrtící Marie, Zimní spáči