Čtenářský deník

Zpět na: Čtenářský deník

Stanislaw Lem

Solaris

Originální název:Solaris
Překlad:Pavel Weigel
Nakladatelství:Mladá Fronta, Praha 2003

Hlavní postavy:

  • Kris Kelvin
  • Harey - Kelvinova žena
  • Snaut, Sartorius - zbývající obyvatelé výzkumné stanice na planetě Solaris

Obsah:

Příběh začíná příjezdem psychologa Kelvina na téměř opuštěnou výzkumnou stanici na planetě Solaris.

"Byli jsme tři a teď spolu s tebou jsme zase tři. Znáš Sartoria?"
"Jako tebe, z fotografie."
"Je nahoře v laboratoři a nemyslím, že odtud do večera odejde, ale rozhodně ho poznáš. Kdybys uviděl někoho jiného než mě nebo Sartoria, rozumíš, tak…"
"Tak co?" (…)
"Tak nedělej nic."

Solaris, kroužící kolem dvou sluncí (červeného a modrého), má jen jednoho domorodého obyvatele: "oceán" - jakousi rosolovitou hmotu, která obklopuje celý povrch planety. Oceán vykazuje zvláštní známky inteligence, a celé generace se snažily navázat s ním kontakt. Vědcům se však dosud podařilo jen popsat a klasifikovat "konstelace, které plazma vytvořila" (mimoidy, symetriády, hbitouny, dlouhany, asymetriády…), aniž by pravému významu těchto úkazů alespoň vzdáleně porozuměli.

Pouhá existence myslícího kolosu už nikdy neponechá lidem klid. I kdyby prozkoumali celou galaxii, i kdyby navázali spojení s jinými civilizacemi nám podobných bytostí, Solaris bude věčnou výzvou vmetenou lidstvu.

Oceán však dokáže proniknout do myšlenek lidí a zhmotnit jejich nejbolestnější vzpomínky. Kelvin se tak probudí vedle své mladé, ale dávno mrtvé ženy Harey, z jejíž sebevraždy se Kelvin obviňuje. Nejprve se ji pokusí vystřelit na oběžnou dráhu, ale mu Snaut sdělí, že "návštěvy" se nejde jen tak zbavit. Pak si na její přítomnost zvykne, i když ona sama si začne uvědomovat, že není vše v pořádku. Kelvin uvažuje o odjezdu ze stanice.

"Kelvine, poslyš, když už jsi…co vlastně chceš udělat? Zdrhnout ze stanice?"
"Ano"
"S ní?"
"Ano"
(…)"Znáš podmínky stability objektu zhotoveného z neutrinové hmoty?"
"Ne. Ani Ty je neznáš. Nezná je nikdo."
"Samozřejmě. Ale víme, že takový objekt je nestabilní a existuje pouze díky neustálému dodávání energie. To vím od Sartoria. Tato energie vytváří vířivé stabilizační pole. A teď: je zdroj tohoto pole mimo ‚hosta', nebo je v jeho těle? Chápeš ten rozdíl?"
"Ano," pronesl jsem pomalu. "Jestli je mimo ni, pak…ona, to…tak"
"Tak se při vzdálení od Solaris objekt rozpadne. (…) Copak jsi opravdu uvěřil v jejich nesmrtelnost? Ujišťuji tě, že hynou…"

Román zfilmoval r.1972 ruský režisér Andrej Tarkovský a nově i Steven Soderbergh (2002).

Stanislaw Lem (1921)

  • polský spisovatel
  • autor sci-fi a psychologických románů
  • dílo: Příběhy pilota Pirxe, K mrakům Magellanovým, Invaze z Adebranu, Astronauti