Čtenářský deník

Zpět na: Čtenářský deník

Paulo Coelho

Veronika se rozhodla zemřít

Originální název:?
Překlad:?
Nakladatelství:Argo

Hlavní postavy:

  • Veronika
  • Eduard - syn velvyslance, schizofrenik
  • Zedka - trpí depresemi a naučila se při léčbě inzulínovým šokem opouštět své tělo a nastoupit "astrální cestu"
  • Mari - advokátka s panickým syndromem, která nakonec odejde pomáhat potřebným do Bosny
  • Dr.Igor - ředitel Villetského ústavu. Je přesvědčen, že objevil látku, která stojí za většinou duševních chorob - Hořkost neboli Vitriol.

Obsah:

První láska třebas nikdy nepřejde, ale vždycky skončí.

Mladá Slovinka Veronika se rozhodne spáchat sebevraždu, protože ji zaprvé nebaví všednost jejího života - stárnutím už ji nečeká nic nového -, a pak kvůli špatným věcem na světě, se kterými nemůže nic udělat.

Tisíce let civilizace udělaly ze sebevraždy tabu, urážku všech náboženských přikázání: člověk bojuje, aby přežil, a ne aby se vzdával. (…) Jestliže existuje Bůh (…), pak je mu jasné, že lidské chápání má své meze. To On stvořil tenhle zmatek, kde existuje bída, nespravedlnost, hrabivost, samota. Myslel to jistě dobře, ale nic kloudného z toho nevzešlo; jestliže Bůh existuje, bude velkomyslný k bytostem, které zatoužili odejít z téhle Země dřív, a možná se dokonce omluví, že nás tu přinutil žít. (…) Její pobožná matka říkávala: Bůh zná minulost, přítomnost i budoucnost. V tom případě ji poslal na svět s plným vědomím toho, že se nakonec zabije, a její čin jej ničím nepřekvapí.

Vezme si prášky a při čekání na to, až zaberou, nalistuje v časopise článek, který začíná otázkou "Kde je Slovinsko". Rozhodne se napsat rozhořčený dopis do onoho časopisu, že nevědí, kde je Slovinsko.

Její pokus o sebevraždu se však nepodaří a Veronika se procitá ve Villet - slovinském ústavu pro duševně choré. Díky jejímu dopisu do redakce časopisu ji považují za blázna, který chtěl spáchat sebevraždu kvůli tomu, že v časopisech nevědí, kde je Slovinsko. Veronika se dozvídá, že si prášky poškodila srdce a zbývají jí jen pár dní života.

"Šílenství je neschopnost sdělit své myšlenky. Jako bys byla v cizí zemi - všechno vidíš, rozumíš všemu, co se kolem tebe děje, ale nedokážeš se vyjádřit a nemůžeš od nikoho čekat pomoc, protože nerozumíš jazyku, kterým se tam mluví."
"Všichni už jsme to někdy pocítili."
"Všichni jsme tak či onak blázni."

Její pobyt ve Villet více či méně ovlivní životy ostatních pacientů - především Mari, Zedky a Eduarda. Při čekání na smrt Veronika poprvé ve své existenci pocítí silnou touhu žít a milovat. Přemýšlí také o tom, kde je hranice mezi šílenstvím a zdravým rozumem.

Seznamuje se s Eduardem, který díky Veronice vystoupí ze svého vlastního světa, a utíkají pryč z ústavu, aby mohli ještě spolu prožít poslední den Veroničina života. Veronika netuší, že se stala předmětem zvláštního lékařského pokusu doktora Igora, kterým chtěl z Veroniky vypudit Vitriol - podle své teorie Vědomí smrti v nás podnítí vůli k životu. V den jejího útěku ji zamýšlel říci, že se jim podařilo její srdce vyléčit. Veronika tudíž musí nyní žít v neustálém strachu z hrozící smrti. Nebude to tak zlé. Každý den pro ni bude znamenat zázrak.

Paulo Coelho