Čtenářský deník

Zpět na: Čtenářský deník

Paulo Coelho

Pátá hora

Originální název:?
Překlad:?
Nakladatelství:Argo

Hlavní postavy:

  • Eliáš

Obsah:

Pokaždé, když jsem se cítil být svrchovaným pánem situace, stalo se něco, co mě svrhlo dolů. Ptal jsem se sám sebe: proč? Je mi snad souzeno, abych se cíli vždycky jen přiblížil, ale nikdy nedosáhl? Je snad Bůh tak krutý, že mi staví před oči palmy na obzoru jen proto, aby mě zahubil žízní uprostřed pouště?
Trvalo dlouho, než jsem pochopil, že jde o něco jiného. Jsou věci, které nám vstupují do života, aby nás znovu uvedly na pravou cestu našeho Osobního příběhu. Jiné se zase objevují proto, abychom mohli využít všeho, čemu se naučíme. A konečně některé se dějí proto, aby nás poučili.(…)
Proč? Abych na tuto otázku mohl odpovědět, nechal jsem se Eliášem vést dny a nocemi v Akbaru.

Vyprávění o proroku Eliášovi, tesaři, který byl vybrán bohem, aby svrhl krásnou libanonskou princeznu Jezabel a obnovil Izrael. Příběh však nevypráví ani tak o jeho hlavním poslání, ale spíš o cestě k uskutečnění tohoto poslání.

Jezabel si vzala izraelského krále Achaba a nastolila kult libanonských bohů sídlících na Páté hoře. Pronásledoval izraelské proroky a především Eliáše, který Achaba varoval před Hospodinovým trestem. Eliáš je nucen uprchnout - útočiště nalezne v libanonském městě Akbar, kde mu Bůh poručil zůstat tak dlouho, dokud ho nepovolá zpět do Izraele. Akbarský lid sice ví o pronásledování Eliáše, ale zákon pohostinství jim nedovolí odmítnout ho. Eliáš se uchýlí k mladé vdově. Když však vdovin malý syn umírá, sesype se na něj zloba lidu - obviňuje ho za smrt chlapce a proto jej odsoudí k smrti. Eliášovi dovolí Hospodin učinit zázrak a tak je chlapec vrácen zpět mezi živé.

Rázem je Eliáš vážen, milován vdovou a stane se poradcem vůdce. Akbarský kněz v něm hrozbu - příchod asyrských vojsk mu jde vstříc jeho plánu o válce, jež by zamezila rozšíření nebezpečné myšlenky - písma z Byblu. Eliáš se ze všech sil snaží o mír, ale přichází další rána - Akbar je přes všechnu snahu napaden a zničen. Milovaná vdova je zabita, vůdce uprchl a Eliáš ztrácí víru ve své poslání. Nakonec, tak jako Jákob, přijme výzvu na boj s Bohem. – Někdy je třeba s Bohem bojovat. - dokud mu Bůh nepožehná.

S pomocí přeživších obyvatel Akbaru obnoví město a konečně se vydává do Izraele.

Život každé lidské bytosti v určité chvíli zkříží tragédie;(…) V této chvíli Bůh člověka vyzývá, aby Mu čelil a aby odpověděl na jeho otázku: "Proč tolik lpíš na existenci tak krátké a tak plné utrpení? Jaký je smysl tvého boje?"
Pak tedy se člověk, který na tuto otázku neumí odpovědět, se vším smíří. Zatímco druhý, který hledá smysl existence, usoudí, že Bůh je nespravedlivý, a rozhodne se vzdorovat vlastnímu osudu.
Hospodin se z nebe spokojeně usmívá - protože to právě On chtěl, aby každý vzal do svých rukou odpovědnost za vlastní život. Nakonec pochopí, že ta tragédie neměla být trestem, ale výzvou.

Paulo Coelho