Čtenářský deník

Zpět na: Čtenářský deník

Mika Waltari

Egypťan Sinuhet

Originální název:Sinuhe egyptiläinen
Překlad:Marta Hellmuthová
Nakladatelství:Vyšehrad; Praha 1978

Hlavní postavy:

  • Sinuhet - lékař; ve stáří zjišťuje, že je pravděpodobně synem faraóna Amenhotepa III. a mitaanské princezny, tudíž po smrti Achnatona jediným oprávněným následníkem trůnu
  • Kaptah - Sinuhetův jednooký otrok a věrný přítel
  • Haremheb - ctižádostivý muž, který to dotáhl z venkovana na velitele faraónovy armády a později i na faraóna
  • Achnaton - faraón, trpící duševní chorobou, halucinacemi, ze kterých vzešel bůh Aton
  • Merit - Sinuhetova přítelkyně se kterou měl syna Thovta, aniž o tom věděl. Oba jsou před Sinuhetovými zraky zavražděni.
  • Minea - Sinuhetova největší láska. Oklamána a zavražděna v krétském chrámu knězem Minotaurem.
  • Nefernefernefer - nádherná žena, která svedla Sinuheta a oškubala ho o vše, co měl i neměl

Obsah:

Tak pošetilé je srdce lidské a není nikdy spokojeno se svým údělem, nýbrž činí vše, jen aby narušilo klid člověka a vznítilo nepokoj v jeho mysli (…).

Historický román ze starého Egypta v období vlády faraóna Achnatona. Kniha je rozdělena do 15 kapitol, tzv. knih.

Vesetský (Veset - hl. město starověkého Egypta) lékař Senmut a jeho žena Kipa najdou při každoročních záplavách Nilu v rákosové lodičce malé dítě. Ujmou se ho a přijmou za vlastní. Dají mu jméno Sinuhet. I přes svou chudobu ho pošlou rodiče do školy, kde se naučí číst a psát. Později je přijat do Domu života v chrámu Amona a ve faraónově domě se seznamuje s Haremhebem.

Po vyučení pracuje Sinuhet jako lékař, jakž takž mu to i něco vynáší, dokonce si může dovolit koupit otroka Kaptaha. Je ale okouzlen ženou Nefernefernefer (tzn.nejkrásnější) a za "obveselení se s ní" na ni přepíše veškerý svůj majetek, ale i dům a hrobku svých rodičů. Jeho rodiče když se dovědí, že přijdou o dům, poslední noc spáchají sebevraždu - udusí se kouřem. Sinuhet, nešťasten a zostuzen, se rozhodne uprchnout z Vesetu a z Egypta vůbec. Společně s Kaptahem nasedá na první loď a utíká pryč. Sinuhet cestuje léta po Předním východě, vždy se zastaví na pár týdnů či měsíců v některém městě a opět cestuje dál. Získává spoustu nových lékařských poznatků a zkušeností a jeho sláva a věhlas rostou. Po letech se setkává opět s Haremhebem, který je, coby velitel faraónovy armády, na válečném tažení. Sinuhet s Haremhebem uzavírají dohodu, že Sinuhet bude při svých toulkách dělat Haremhebovi vojenského zvěda a zaznamenávat pro něj politickou situaci okolních zemí, vybavení jejich armád apod.

V Babylónii se Sinuhet seznamuje s krétskou dívkou jménem Minea. Zamiluje se do ní, ale Minea je zasvěcena krétskému bohovi a musí se odebrat do tzv. temného domu, kde zahyne rukou krétského kněze Minotaura, který nechce, aby se Kréťané dozvěděli o smrti svého boha (respektive obrovského mořského hada).

Sinuhet, nešťastný z Mineiiny ztráty, se vrací zpět do Egypta do rodného Vesetu. Egypt se ale za jeho nepřítomnosti hodně změnil. Stávající faraón Amenhotep IV. si změnil jméno na Achnaton a začal namísto boha Amona uctívat boha Atona. Aton měl být jediným bohem, bohem lásky, svobody, spravedlnosti a míru, rovnoprávnosti lidí. Avšak Amonovi kněží si jen tak nenechají vzít svou moc a podněcují ve Vesetu nepokoje. K uklidnění nepomáhá ani Achnatonova pacifistická povaha, která mu nedovoluje zabránit vzpouře násilím. Sinuhet je nakonec přesvědčen Haremhebem a knězem Ajem, aby faraóna zavraždil jedem.

Haremheb si během dalších let získá přízeň lidu a prohlašuje se za faraóna. Nechává vymazat z historie veškeré zmínky o Achnatonovi i jeho bohu Atonovi a začne s obnovou Egypta. Sinuhet je znechucen životem ve strachu a lži a káže po Vesetu pravdu a spravedlnost. To vše příliš připomíná zapomenutého Atona a tak je nakonec Haremhebem vyhnán z Egypta do země Punt, kde má v přepychu a bohatství dožít, nicméně už nikdy nebude moci spatřit vody Nilu a rodný Egypt.

Člověk by nikdy neměl žádat příliš štěstí, neboť nic není prchavějšího a pomíjivějšího než štěstí lidské.

Mika Waltari (1908 -1979)

  • finský spisovatel
  • romány: Cizinec přichází, Jeho království, Tajemný Etrusk