Čtenářský deník

Zpět na: Čtenářský deník

Karel Hynek Mácha

Márinka

Nakladatelství:?

Hlavní postavy:

  • Karel Hynek Mácha
  • Márinka
  • Márinčin otec

Obsah:

Márnika vyšla v Květech roku 1834. Spolu s Večerem na Bezdězu tvoří Obrazy ze života mého. Na začátku v ouvertuře nás Mácha uvádí do májové přírody, poukazuje na její krásy, která však kontrastuje s nenaplněnou láskou člověka.

Však běda, že žádný cit tak čistý není, aby nebyl smíšený s citem sobě odporným! - (…) jako v sladkost prvního políbení i hned hořkost posledního vplyne: tak i při vší radosti a plesu země z příchodu tvého, krásný máji! tvář její jeví smutek a bol brzkého se s tebou se rozestání,(…)

V pražské Kanálské zahradě jde básník ve večerních hodinách po osamělé pěšince a tu uvidí zesláblého žebráka s tornou a houslemi. Protože nemá nic u sebe, rozmýšlí se, zda nemá žebráka obejít. Žebrák se však přiblíží k němu a podává mu malý zmuchlaný lísteček, na němž byla adresa jeho dcery umírající na souchotiny, která si přála, aby ji básník navštívil. Četla již dlouho jeho básně a velice se jí líbily. Mácha pak tedy druhého dne přichází do chudinské čtvrti Na Františku k malému domku, z něhož právě vyšla macecha oné nemocné dívky Márinky. Táže se jí, jestli zde Márinka bydlí a ta udivena návštěvou mladého muže uvádí do místnosti, kde Márinka hraje na klavír a překrásně zpívá. Mácha překvapen krásou Márinčinou je jejím půvabem a jemností okouzlen. Vzájemně si porozumí, především díky její hudebnosti a obdivu básníkových veršů.

Mácha ale musí odjet na dalekou pouť do krkonošských hor a tak se velmi smutně s Márinkou loučí a oba vědí, že se již nikdy neuvidí. Když se Mácha vrátil z cest, dovídá se, že Márinka zemřela, a její otec žebrák se z žalu utopil, neboť měl Márinku velmi rád.

Autorova slova vyznívají smutkem z promarněné lásky. Mácha také ukázal bídu a strádání chudých lidí.

Karel Hynek Mácha (1810 - 1836)

  • nejvýznamnější básník českého romantismu, záliba v cestování
  • Máj - lyrickoepická báseň
  • próza: Cikáni, Křivoklát - jeden díl z původně zamýšleného čtyřdílného románového cyklu Kat