Čtenářský deník

Zpět na: Čtenářský deník

Jiří Voskovec & Jan Werich

Osel a stín

Nakladatelství:?

Hlavní postavy:

 • Skočdopolis - (Jiří Voskovec), oslař
 • Nejezchlebos - (Jan Werich), zubař
 • Hoppodromos - (Jindřich Plachta), nevzhledný muž, sociálně demokratický jež svého politického postavení dosáhl kupodivu poctivě
 • Kontokorentos - průmyslník
 • Papprikides - vysoký soudní hodnostář, hloupý
 • Rekordikles - běžný typ gigola, kombinovaný s atletem
 • Hekatomba - manželka Hippodromovam vydržující si Rekordikla
 • Synekdocha - hloupá Kontokorentova manželka

Obsah:

Základem pro hru Osel a stín se stala historka řeckého satirika Lúkiana o oslím stínu v Abdéře - jakémsi antickém Kocourkově. Lékař na cestách si pronajme osla, lékař ulehne do stínu osla a mezkař nyní požaduje poplatek za stín, protože pronajal jenom osla. Vloží se do toho soupeřící abdérské strany - kapitalisté zastoupeni Kontokorentem a socialisté představováni Hippodromem. Advokáti se zmocní tohoto nesmyslného sporu a přes vůli obou mužů, kteří - zlákáni partií kuželníku - chtějí vše ukončit, vedou rozepři dále a přenesou ji i do veřejnosti - využívajíc ji ke svému politickému boji. Celá Abdéra se rozdělí na Oslaře a Stínaře. Když pak oslař a zubař, kteří se zatím stanou obětí tohoto zápasu, osla zabijí, posedne oba nepřátelské vůdce strach o jejich demagogickou živnost a vytvoří lidu nového, umělého osla. Tu ale zakročí bůh Dionýsos, hladový lid se na osla vrhne, rozsápá jej a sní. Závěr vyznívá jasně - dejte lidu chléb a on znovu nabude rozumu.

Voskovcova a Werichova komedie je společenskou satirou - Nastavují výsměšné zrcadlo lidské bezduchosti, milostné promiskuitě, rozvodové módě ale i justici, cenzuře, lékařství, senzacechtivost po vraždách.

Paprikides: Jakékoli ovlivňování soudce je nepřípustné. Spravedlnost je slepá a třímá váhy, na jichž miskách přesně vyvážila vinu a trest. /Rozsvítí se úzký reflektor, který ozáří sochu Spravedlnosti, která má jedno oko zavázané, v jedné ruce třímá velký kuchyňský nůž a v druhé váhy. Jedna miska vah, obtížena pytlem s penězi, žalostně převažuje druhou, na níž leží veliký paragraf.

Především ale útočí na fašismus. Napadají Adolfa Hitlera - vtělují ho do kůže mrtvého osla a vydávají v posměch jeho heslo třetí říše či požadavek plemenné čistoty.

Osel: Padněte na kolena a pozdravte mě zdvižením pravé ruky! Pryč je první Abdéra, Abdéra Oslova! Pryč je druhá Abdéra, Abdéra Stínu! Nastává Třetí říše! Říše Osla a Stínu. Jen stará čistá abdérská rasa bude žít. Zahoďte mozky, zapomeňte číst a psát, spalte vše, co bylo vymyšleno a napsáno, a slyšte hlas nové, třetí Abdéry.

Ukazují, že příznakem doby je: teď se věří oslovi, jen když nás ten osel hlučně osloví. Když je skutečný osel zabit, vyjde najevo, že lid nedokáže žít bez osla a největší úspěch má ten, kdo si nejrychleji navlékne jeho kůži a hlasitě zahýká.

Celou komedií se také vine humorné prolínání antického prostředí se současností - Werich vjíždí na scénu na oslu, který je majetkem oslodopravce, má úřední číslo, taxametr a "píchnutá" kopyta a je tedy jakýmsi antickým taxíkem.

Hra byla poprvé uvedena v pátek 13.října 1933 v Osvobozeném divadlem v režii Jindřicha Honzla.

Jiří Voskovec (1905 - 1981)

 • český herec, spisovatel, od roku 1938 žil převážně ve Spojených státech

Jan Werich (1905 - 1980)

 • herec, dramatik, prozaik; 39-45 v USA v emigraci
společná tvorba (Osvobozené divadlo):
 • Vest Pocket Revue, Balada z hadrů, Pěst na oko, Rub a líc, Těžká Barbora, Golem, Kat a blázen, Svět patří nám, Ceasar, Peníze nebo život
 • filmy: Pudr a benzín, Hej Rup, Svět patří nám, Peníze nebo život