Čtenářský deník

Zpět na: Čtenářský deník

George Orwell

1984

Originální název:1984
Překlad:Eva Šimečková
Nakladatelství:Levné Knihy KMa; Praha 2000

Hlavní postavy:

  • Winston Smith
  • Julie
  • O'Brian

Obsah:

Román začal Orwell psát po druhé světové válce. Jeho děj je zasazen do budoucnosti vzdálené čtyřicet let - do roku 1984, do pochmurné budoucnosti, kdy svět je rozdělen na tři totalitní supervelmoci - Oceánii, Eurasii a Eastasie, které mezi sebou neustále bojují. Winston Smith žije v Londýně spadající pod Oceánii, dlouho po vítězství zdejší totalitní moci Strany anglického socialismu neboli "Angsocu". Strana ruší veškerá práva jednotlivce, vniká do jeho soukromí, deformuje jeho city i myšlení. Děj tvoří Winstonův souboj s mocí, kterou stále více nenávidí.

Román má tři části a dodatek Principy newspeaku. Newspeak je oficiální řečí Oceánie a je pomocí zkratek a redukováním slovní zásoby koncipován tak, aby znemožnil protiideologické myšlení.

Newspeak byl vytvořen proto, aby znemožnil všechny jiné způsoby myšlení. Záměr byl ten, že až si newspeak všichni jednou provždy osvojí a oldspeak bude zapomenut, stane se kacířské myšlení - tj. myšlení, které se odchyluje od zásad Angsocu - doslova nemyslitelné, aspoň v té míře, v níž je myšlení závislé na slovech.

V první části se seznamujeme s Winstonovým každodenním životem - do detailů vylíčeném světě bez radosti a požitků,strachu z Ideopolicie, neustálým překrucováním pravdy a popíráním minulosti.

Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost; kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost.

Winston je členem tzv. Vnější strany - mimo tu existuje ještě privilegovaná Vnitřní strana a zbytek lidí - tzv.proléti. Ke každodennímu životu v Oceánii patří tzv. Dvě minuty nenávisti. Členové strany se povinně shromažďují a sledují propagační film, který v nich pomocí davové psychózy umocňuje nenávist vůči "nepřátelům a zrádcům" a fanatické uctívání symbolu moci - vůdce Velkého bratra. Winston se tu letmo setkává s O'Brianem a považuje ho za spojence, aniž tuší, že právě on slouží moci.

V druhé části sledujeme Winstnův milostný vztah k Julii, což je považováno za zločin, neboť Strana potlačuje jakýkoli spontánní lidský cit. Julie a Winston se záhy spojí s O'Brianem a žijí v domění, že se stali členy rozsáhlé konspirační organizace tzv.Bratrstva, bojující proti Straně. Jejich naivní boj, který vlastně ani nezačal, je však záhy zastaven a oba jsou zatčeni.

Ve třetí části je Winston mučením, vězněním postupně měněn v bytost bez vůle. V závěru ubohá, uslzená troska s vymytým mozkem sleduje bombastické zprávy o dalších válečných vítězství a dostává se tam, kde ho Strana chce mít - cítí, že miluje Velkého bratra.

Vzhlédl k té obrovské tváři. Čtyřicet let mu trvalo, než pochopil, jaký úsměv se skrývá pod černým knírem. Jaké kruté a zbytečné nedorozumění. Jak sveřepě a tvrdohlavě prchal před laskavou náručí! Dvě slzy, nasáklé ginem, mu stékaly ke kořeni nosu. Ale to bylo v pořádku, boj skončil. Zvítězil sám nad sebou. Miloval Velkého bratra.

George Orwell (1903 - 1950)

  • vl.jm. Eric Arthur Blair, anglický prozaik, esejista a novinář
  • Spodina a vyvrženci Londýna a Paříže, Hold Katalánsku, Farma zvířat

Viz také: