Čtenářský deník

Zpět na: Čtenářský deník

Egon Ervín Kisch

Americký ráj

Nakladatelství:?

Hlavní postavy:

  • doktor Becker

Obsah:

Kisch nám představuje jakéhosi doktora Beckra, který pluje na parníku do Ameriky a jeho prostřednictvím nás seznamuje s touto nepředstavitelnou zemí a nejnepředstavitelnější podle cestopisů. (…) Amerika, která nemá starověk a nemá středověk.

Kisch tuto zemi navštívil ke konci dvacátých letech a proto poznáváme Ameriku v době prohibice a politického boje mezi Alem Smithem a budoucím prezidentem Herbertem Hooverem. Doktor Becker cestuje napříč státy a ukazuje nám největší americká města- New York, Chicago, Philadelphia, Los Angeles, ale i menší jako je třeba město klobouků Danbury. Jeho očima vidíme americké symboly jako je Fordova továrna v Detroitu, žvejkačka a především Hollywood.

Že je Hollywood ráj, pohádková zahrada, kouzelná země, ví každý. Nechceme omezit ani oslabit tento tak ustálený, všeobecně známý fakt, neboť by nám to vyneslo pověst zásadního opozičnictví nebo pachtění se za originalitou. Spokojme se tedy, že k hořejšímu axiómu připojíme malý doplněk, totiž ten, že žádná vilová kolonie na celé zeměkouli nestojí na nepřívětivějším, šerednějším, neúrodnějším místě než Hollywood. Předtím, než se tu usídlil filmový průmysl, poněvadž je tu ostré světlo a protože zde neprší, byla to poušť, a - pouští zůstala.

Občas nás zavede do americké historie - do divadla, kde byl zastřelen Abraham Lincoln (V divadle, jež bylo zastřeleno), či do míst, kde vypukla zlatá horečka (Balada o Sutters Fortu).

Za nejzajímavější a nejzábavnější považuji kapitolu o Práci s Charlie Chaplinem a Čtrnáct věcí v Sing Singu.

V pestrých klecích hopkují, štěbetají a švitoří čížkov, kanáři, papoušci a dokonce kolibříci.
Na otázku, jak se sem dostali, se dovídáme, že to jsou dary vězňům. Ano, ale pročpak tedy nejsou ptáci v celách?
"Kde? V starých celách? Chcípli by za tři dny. Někdysi vězňové ochočí myši nebo krysy, ale i tahle zvířata rychle hynou, nevydrží tamější vzduch."
Člověk, který musí vydržet tento vzduch, musí spát v této stoleté plísni rok co rok - (…)

Egon Ervín Kisch (1885 - 1948)

  • německý židovský spisovatel žijící v Praze, autor reportáží, pracoval pro německé časopisy a noviny, především Prager Tagblatt
  • jediný román Pasák - z pražského podsvětí
  • kriminalistická studie Pražský pitaval