Čtenářský deník

Zpět na: Čtenářský deník

Charles Dickens

Oliver Twist

Originální název:?
Překlad:?
Nakladatelství:?

Hlavní postavy:

  • Oliver Twist - chudý sirotek, jehož matka zemřela při porodu a neřekla nic o svém původu
  • Fagin - starý žid, přechovávač zlodějů
  • Monks - nevlastní bratr Olivera Twista
  • Bill Sikes - surovec, zloděj, který chce s pomocí Olivera vykrást dům paní Maylieové
  • pan Brownlow - dobrodušný starý pán, přítel Oliverova otce
  • Róza Maylieová - adoptovaná dcera paní Maylieové
  • Nancy - zlodějka ve službách Faginových, zamilovaná do Sikese

Obsah:

Oliver Twist je chudý bezejmenný sirotek vyrůstající v děsivých podmínkách chudobince. Těm, kdo se o takové děti starají jde především o jejich vlastní prospěch a prostředí chudobince neoplývá láskou a dobrým zacházením. Obec by se ráda co nejrychleji Olivera zbavila, a proto ho posílá k hrobníkovi na vyučení. Ani tam se ale situace pro Olivera nezlepšuje a raději uteče do Londýna.

Bohužel v Londýně narazí na tlupu zlodějů vedené starým židem Faginem, který se z Olivera snaží udělat jednoho z nich. Oliver má však vysoké morální cítění a nechce se toho účastnit. Přesto je obviněn z kapesní krádeže, ale postižený - pan Brownlow- má pochybnosti, že čin spáchal tento malý a roztomilý chlapec. Navíc mu někoho silně připomíná. Vezme tedy Olivera do svého domu a stará se o něj. Avšak Fagin si chlapce najde a násilím ho odvleče a donutí zúčastnit se vloupání do domu paní Maylieové, při které je chlapec postřelen.

A teprve v té chvíli si Oliver, hořem a hrůzou téměř smyslů zbavený, prvně uvědomil, že cílem výpravy je vloupání a loupežná krádež, ne-li dokonce vražda. Sepjal ruce a bezděky vyrazil tlumený výkřik zděšení. Před očima se mu udělaly mžitky, na popelavé tváři mu vyrazil studený pot, nohy mu vypověděly službu - a padl na kolena. (…)
"Ach pro boha živého, pusťte mě!" úpěl Oliver. "Pusťte mě a nechte mě utéct a umřít tady v polích. (…) Ach, prosím vás, mějte se mnou slitování a nenuťte mě krást."

Paní Maylieová a její adoptovaná dcera Róza se chlapce ujmou a vyslechnou celou jeho bídnou historii.

Díky Nancy, která chce Olivera zachránit před Faginem, se postupně odhalují staré události, které by někdo rád pohřbil. Vyjde najevo, že tímto mužem je nevlastní Oliverův bratr Monks, který chtěl celé otcovo dědictví pro sebe, což bylo ohroženo Oliverovou existencí. Dovídáme se, že Oliverův otec byl starým přítelem pana Brownlowa a Róza byla sestra Oliverovy matky - tudíž je jeho teta.

Charles Dickens