Čtenářský deník

Zpět na: Čtenářský deník

C.S.Lewis

Letopisy Narnie II. - Princ Kaspian

Originální název:Prince Caspian
Překlad:Renata Ferstová
Nakladatelství:Orbis Pictus; Praha

Hlavní postavy:

  • Lucinka, Edmund, Zuzana, Petr - sourozenci
  • Aslan - lev, král lesa a syn Velkého zámořského císaře
  • Princ Kaspian
  • profesor Kornélius - poloskřítek, Kaspianův vychovatel
  • král Miraz - Kaspiánův strýc
  • Trumpkin - červený skřítek
  • Nikabrik - mrzutý černý skřítek
  • Rípčíp - odvážný myšák

Obsah:

Rok poté, co se Petr, Zuzana, Edmund a Lucie vrátili z Narnie zpět do Anglie, čekají na nadráží na vlak, který je má odvézt do školy. Stane se však něco nečekaného a oni se kouzlem přenesou doprostřed hlubokého lesa. Zjišťují, že se ocitli na ostrově a ve vnitrozemí objeví trosky hradu. Vyjde najevo, že jsou to trosky hradu Cair Paravel, na kterém vládli jako králové. Děti osvobodí zajatce - trpaslíka Trumpkina, kterého na ostrov přivezli vysadit a ten jim vypráví o současné Narnii.

Od dob Bílé čarodějnice, návštěvy Aslana a vlády čtyř sourozenců už uplynuly věky. Narnii dobyl národ Telmarínů, který zatlačil mluvící zvířata do úkrytů, nayády a dryády usnuly a příběhy Staré Narnie se postupně staly legendami. Nyní v Narnii vládne bezdětný král Miraz, který nechal zavraždit právoplatného krále - Kaspianova otce -, jeho sedm nejvěrnějších šlechticů poslal na moře objevovat nové země a sebe nechal zvolit za krále. Kaspian žije na jeho dvoře a miluje příběhy o Staré Narnii, přestože Miraz o nich nechce nic slyšet.

Kaspianův nový vychovatel Kornelius mu však o historii Narnie tajně vypráví. Pak se však Mirazovi narodí syn a Kornelius varuje Kaspiana, aby uprchl, protože nyní - jako právoplatný dědic trůnu - bude svému strýci překážet. Kaspian se tedy sám vydává na útěk. Jeho kůn se však splaší a on po nárazu do větve ztrácí vědomí.

Kaspiana zachrání jezevec Čuchomech a trpaslíci Trumpkin a Nikabrik. Přou se o to, zda by nebylo lepší jej zabít, ale Kaspian je přesvědčí, že je na jejich straně. Seznámí Kaspiana i s ostatními tvory ukrytými v lese a rozhodnutí vypovědět Mirazovi válku na sebe nenechá dlouho čekat. Svůj tábor si vybudují na místě zvaném Aslanova stráž. Aslanova stráž je násep, který navršili Narniané a uvnitř kterého je komplex jeskyň a v hlavní jeskyni stojí Kamenný stůl.

Kaspianova armáda utrpí proti Mirazovi velké ztráty, až se nakonec Kaspian rozhodne zatroubit na kouzelný Zuzanin roh - roh, který Zuzana dostala od vánočního dědečka, a kterým se má v největší nouzi přivolat pomoc. Trpaslík Trumpkin byl vyslán na ostrov Cair Paravel, aby případnou pomoc našel a přivedl. Petr, Zuzana, Edmund a Lucie už nyní chápou proč se znovu ocitli v Narnii a vydávají se ke Kaspianově armádě.

Jejich cesta je však složitější než si mysleli, protože Narnie se za ty léta proměnila k nepoznání a oni zanedlouho bloudí lesem. Lucinka pak náhle v lese spatří Aslana, který ji vybízí, aby jej následovali. Nikdo jiný ho však neviděl.

"No, asi takhle," řekl Edmund - mluvil rychle a trochu se čevenal. "Když jsem Narnii prvně objevili, před rokem nebo před tisící lety nebo kd vlastně, první se do ní dostala Lucinka a nikdo z nás ji nevěřil. Já jsem byl z nás nejhorší, já vím. Ale teď jde o to, že bysme jí za to teď mohli věřit. Hlasuju, aby se šlo nahoru."

Jenže ostatním se nechce honit za přízrakem a tak se vydávájí opačnou cestou. Brzy však zjistí, že skutečně zabloudili a nezbývá jim, než se zase vrátit. Následují Lucinku, kterou Aslan vyvede z lesa, až ho nakonec uvidí i ostatní. Aslan svým řevem probudí spící stromy a děti se vydávají za Kaspianem. Přichází právě včas, neboť zoufalé armádě docházejí síly a Nikabrik už kuje plány na oživení Bílé čarodějnice.

Nejvyšší král Petr přebírá velení a vyzve Miraze na souboj. Díky intrikám Mirazových šlechticů však souboj nedokončí a vypukne mela. Celou bitvu i válku ukončí Aslan a stromy a osvobodí zbytek Narnie. Král Kaspián je korunován právoplatným králem Narnie a Telmarínům, kterým nevyhovuje žít pod jeho vládou je nabídnuta alternativa. Telmaríni jsou totiž potomky pirátů, kteří v normálním světě přistáli na tichomořském ostrově a několika z nich se podařilo dostat se kouzelným průchodem do Narnie. Aslan jim nyní nabízí k životu tento ostrov.

Na okraji palouku dal Aslan postavit dva trámy, vyšší než dospělý člověk a asi metr od sebe. Třetí lehčí trámek dal připevnit nahoru, takže to celé vypadalo jako dveře odnikud nikam.

Těmito dveřmi odejdou zprvu váhající telmarinští na svůj ostrov a čtveřice králů se vrácí na nadraží. Pro Petra a Zuzanu to byla poslední návštěva Narnie, protože už příliš odrostly.

C.S.Lewis