Čtenářský deník

Zpět na: Čtenářský deník

C.S.Lewis

Letopisy Narnie I. - Lev, čarodějnice a skříň

Originální název:The Lion, the Witch and the Wardrobe
Překlad:Renata Ferstová
Nakladatelství:Orbis Pictus; Praha

Hlavní postavy:

 • Lucinka, Edmund, Zuzana, Petr - sourozenci
 • Aslan - lev, král lesa a syn Velkého zámořského císaře
 • Bílá čarodějnice
 • pan Tumnus - faun
 • pan Bobr - bobr
 • Fenris Ulf - vlk, náčelník tajné policie Bílé čarodějnice
 • pan profesor

Obsah:

První kniha ze souboru sedmi fantastických próz pro děti - Letopisů Narnie.

Čtyři sourozenci - Petr, Zuzana, Edmund a Lucie - jsou za války posláni pryč z Londýna, do profesorova domu. Dům je rozsáhlý a při jeho prozkoumávání objeví nejmladší Lucinka velkou skříň.

Podívala se dovnitř a uviděla tam viset samé kabáty - hlavně to byly dlouhé kožešiny. A Lucinka měla strašně ráda dotek a vůni kožešiny. Okamžitě si vlezla do skříně a zabořila do nich obličej, ale dveře nechala otevřené, protože dobře věděla, že ve skříni se samo zavře leda úplné ťululum. Za chviličku se zavrtala hlouběji a zjistila, že za první řadou kabátů visí ještě druhá. (...) Udělala ještě krok, pak druhý a třetí, pořád čekala kdy už narazí na dřevo - a ono pořád nic!

Tak se Lucinka dostane skrz skříň do země Narnie. Ocitá se u svítící lucerny v hustém zasněženém lese. Zde ji najde faun pan Tumnus a pozve ji k sobě na návštěvu. Pohostí ji a vypráví o Narnii obývané skřítky, zvířátky, dryádami, ale nakonec se přizná, že ji měl uspat a vydat Bílé čarodějnici.

Kdo je to, ta Bílá čarodějnice?
Jak to, kdo to je! To ona má pod palcem celou Narnii! To ona zavinila tuhletu zimu.

Bílá čarodějnice vládne Narnii a jediné čeho se může obávat jsou lidé. Staré proroctví totiž říká, že až jednoho dne zasednou na čtyři trůny hradu Cair Paravel dva synové Adamovi a dvě dcery Eviny, bude to konec její nadvlády i jejího života.

I přesto, že panu Tumnusovi hrozí, že ho čarodějnice promění v kámen, doprovodí faun Lucinku zpátky k lucerně. Lucinka vyleze ze skříně a začne o Narnii vyprávět svým sourozencům. Nikdo ji ale nevěří, protože mezitím, co byla v Narnii, v normálním světě neuplynula ani vteřina a ve skříni nenajdou nic než kabáty.

Nejvíc se jí posmívá a škádlí o rok starší Edmund. Po čase si děti hrají v domě na schovávanou a Lucinka vleze do skříně. Edmund tam vleze za ní, protože ji chce kvůli její vymyšlené zemi zase potrápit. S překvapením zjišťuje, že se ocitl uprostřed zasněženého lesa. Lucinku nikde nevidí, ale setkává se s královnou na saních. Královna na Edmundovi vyzvídá, odkud přišel a zaujme ji, že má čtyři sourozence. Nabídne mu očarovaný turecký med a slíbí, že jestli mu přivede do zámku i své sestry a bratra, stane se princem a dostane další turecký med.

Očarovaný Edmund se vrací zpět ke skříni a potká Lucinku, která se vrací od pana Tumnuse. Edmund o svém setkání s královnou nic neřekne zvláště poté, co se dozví, že jeho nová přítelkyně je Bílou čarodějnicí, Lucinka si nevšímá jeho divného výrazu, protože je moc šťastná, že se do Narnie dostal i někdo jiný a ostatní ji už nebudou mít za blázna.

Ale Edmund její nadšení nesdílel. Věděl, že bude muset přede všemi přiznat, že Lucinka měla pravdu a navíc mu bylo jasné, že všichni ostatní ostatní se přidají na stranu faunů a zvířat, zatímco on sám je už více méně na straně čarodějnice.

A tak, když má před ostatními dosvědčit Lucinčin příběh, se Edmund zachová podle a řekne, že to byla jen hra.

Po nějakém čase jsou všichni čtyři díky okolnostem nuceni schovat se před paní domácí v Lucinčině skříni. Tak se nakonec dostávají do Narnie všichni. Prozradí se také Edmundova lež a on ve svém nitru zahořkne vůči ostatním.

Děti se dozví, že pan Tumnus byl uvězněn za bratříčkování s lidmi a rozhodnou se mu pomoci. Následují červenku, která jim ukazuje cestu, až potkají mluvícího pana Bobra. Bobr je zavede do bezpečí své hráze a u jídla jim vypráví, že se do Narnie blíží Aslan a ten se s Bílou čarodějnicí vypořádá. Když pan Bobr dovypráví, všimnou si že Edmund se potichu vytratil a tak vyjde najevo jeho zrada. Edmund totiž stále věří, že se stane princem a pomstí se ostatním za to, že ho ponížili, jenže když se dostane k zámku, čarodějnice ho sváže a vydává se chytit ostatní.

Ostatní se ale mezitím rychle zbalili a vypravili ke Kamennému stolu, kde se mají setkat s Aslanem. Cestou lesem vidí, jak zima pomalu ustupuje a když je potkají vánočního dědečka, který je obdaruje kouzelnými dárky, vědí, že čarodějnice má již namále. Dorazí ke Kamennému stolu, kde se již shromádili různí tvorové Narnie - dryády, najády, kentauři, obři - mezi nimi je přivítá i Aslan.

Aslanova armáda vysvobodí Edmunda ze spárů čarodějnice. Edmund se kajícně omluví a je mu odpuštěno. Čarodějnice však žádá, aby ji byl Edmund vydán.

"V tvém táboře je zrdáce, Aslane" řekla čarodějnice. (...)
"Tebe nezradil," odpověděl Aslan.
"Zapomněl jsi snad na Světovládnou magii?" zeptala se čarodějnice.
"Dejme tomu, že zapomněl," pravil Aslan. "Pověz mi o ní."
"Zrovna tobě o ní budu povídat!" zvolala čarodějnice a mluvila dále hlasem stále pronikavějším: "Tobě budu povídat, co je vytesáno na Kamenném stole, vedle kterého stojíš! Tobě budu povídat, co je vyryto na oštěp hluboko v kameni Stromu Světa! Tobě budu povídat, co stojí psáno na žezle Zámořského císaře! Snad si tedy aspoň pamatuješ na kouzlo, na němž Císař postavil Narnii. Víš, že každý zrádce náleží mně. víš, že za každou zradu mám právo zabít."

Aslan s čarodějnicí uzavře tajnou dohodu, když za Edmunda nabídne sebe. Čarodějnice nadšeně souhlasí, protože počítá, že když tu Aslan nebude, nic jí nezabrání zbavit se čtyř dětí. Netuší však, že existuje ještě mocnější magie.

Ta prví, že je-li místo zrádce usmrcena nevinná oběť, která se nabídne dobrovolně, zlomí se Kamenný stůl a sama smrt se zvrátí.

Před Aslanem a dětmi už čeká jen poslední bitva s čarodějnicí. Po vítězství nastoupí děti na čtyři trůny hradu Cair Paravel a Aslan zase odchází pryč přes moře. Nejvyšší král Petr Veliký a jeho sourozenci Zuzana Líbezná, Edmund Spravedlivý a Lucie Odvážná pak vládnou v Narnii po mnoho let...

V závěru příběhu se vydávájí na lov bílého jelena, který dokáže splnit všechna přání. Hon je zavede až ke staré lucerně a tak se opět dostávají zpět do normálního světa už zase jako děti, neboť mezitím, co vládli Narnii, v normálním světě neuběhla ani vteřina.

C.S.Lewis (1898 - 1963)

 • celým jménem Clive Staples Lewis
 • anglický spisovatel, profesor středověkých a renesančních studií v Oxfordu (mezi jeho přáteli mj. i prof. Tolkien)
 • autobiografie Zaskočen radostí
 • trilogie Out of the Silent Planet, Perelandra, That Hideous Strength
 • populárně teologické spisy - Rady zkušeného ďábla, K jádru křesťanství

Viz také: